top of page

דרושים

חוברת ניילון 6 (3).jpg

בואו להצטרף לצוות ההוראה וההנהלה של הקונסרבטוריון ותהיו חלק מהמשפחה המוזיקלית והחינוכית שלנו!

אחוז משרה

דרישות 

תאור

תפקיד

 • תואר ראשון בביצוע מוזיקלי

 • ניסיון של לפחות 5 שנים בהוראת החלילית 

 • ניסיון של הוראת החלילית בקבוצות

 • יכולת ניהול, הדרכה וארגון צוות הוראה

 • יכולת פיתוח וחשיבה פדגוגית ומוזיקלית

50%

המשרה אויישה

 • רכזת פעילות הוראת החלילית בבתי הספר היסודיים

 • ריכוז פדגוגי ומקצועי של הוראת החלילית

 • ליווי והדרכת המורים לחלילית

 • ניהול לוח שעות הלימוד של התוכנית

 • ניהול לוגיסטי של התוכנית

רכז/ת תוכנית לימודי החלילית במודל המוזיקלי היישובי

33%

 • תואר ראשון בביצוע מוזיקלי

 • ניסיון של לפחות 5 שנים בהוראת כלי מיתר/קשת

 • ניסיון של הוראת כלי מיתר/קשת בקבוצות

 • יכולת ניהול, הדרכה וארגון צוות הוראה

 • יכולת פיתוח וחשיבה פדגוגית ומוזיקלית

המשרה אויישה

 • רכזת פעילות הוראת כלי המיתר בבתי הספר היסודיים

 • ריכוז פדגוגי ומקצועי של הוראת כלי המיתר

 • ליווי והדרכת המורים לכלי המיתר והקשת

 • ניהול לוח שעות הלימוד של התוכנית

 • ניהול לוגיסטי של התוכנית

רכז/ת תוכנית לימודי כלי המיתר במודל המוזיקלי היישובי

25%

 • תואר ראשון בקומפוזיציה או ניסיון של 3 שנים לפחות בתזמור ועיבוד

 • שליטה בתזמור המסורתי של תזמורות כלי נשיפה

 • שליטה בתוכנת תיווי Sibelius או Finale

 • עבודה מהבית ועל תוכנות תיווי 

 • הבנת רמת הביצוע של תלמידים בקונסרבטוריון

המשרה אויישה

 • תזמור ועיבוד יצירות לכלל גופי הביצוע בקונסרבטוריון באופן שותף

 • הגעה לחזרות גופי הביצוע ותיקון העיבודים

 • הלחנת יצירות מקוריות

מעבד הבית של הקונסרבטוריון

הגשת מועמדות לתפקידים

קורות חיים והמלצות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל office@onomusic.org

 

מסלול קבלה

במידה וקורות החיים וההמלצות הראשוניות יתאימו את צרכי המשרה, מזכירות הקונסרבטוריון תיצור קשר לביצוע ראיון עבודה ראשוני, לאחריו תתקבל ההחלטה האם להמשיך לתקופת ניסיון, לאייש את המשרה באופן קבוע או לדחות את בקשת המועמד.

adults
bottom of page