top of page

מסלולי הלימוד

מקצועות נוספים

כיתות אמן

גופי ביצוע

לימודי תאוריה

שיעורים פרטיים

בקונסרבטוריון מתקיימים שיעורי נגינה יחידניים בימי א'-ה' בשעות 12:30-20:00, בכלים הבאים:

כלי נשיפה מעץ

גיטרה קלאסית, גיטרה חשמלית, גיטרה בס, יוקולילי

חלילית, חליל־צד, אבוב, קלרינט (קלרינט בס), סקסופון (אלט, טנור, בריטון)

כלי פריטה

חצוצרה, קרן יער, טרומבו, בריטון, טובה

כלי נשיפה ממתכת

טרומבון-21.png
גיטרה-25.png
סקסופון-22.png

זמרה

פיתוח קול

שירה קלאסית

שירה רב-תחומית

זמרה-26.png

פסנתר

פסנתר קלאסי

פסנתר ג'אז

אורגנית

פסנתר-24.png

כלי הקשה

כלי הקשה (תופים, קסילופון, מרימבה, כלי נקישה, מצלתיים וכו'), מערכת תופים

הקשה-23.png

כלי קשת

כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס

כינור-33.png

שיעורים במסגרת יוזמת "בית ספר מנגן" - המודל המוזיקלי היישובי

תכנית "בית ספר מנגן" מציעה לתלמידי בתי הספר האזוריים שיעורי נגינה במחיר מסובסבד. היא מאפשרת לתלמידים חשיפה ראשונית ללימודי נגינה, ובעקבותיה התלמידים יכולים לקבל שיעורי נגינה יחידניים פרטיים ממורי הקונסרבטוריון אם הם מעוניינים בכך.

bottom of page