top of page

הרשמה ותעריפים

כלים תזמורתיים

תושב העיר

343 ₪

תושב חוץ

398 ₪

הרשמה ללימודים בקונסרבטוריון

אנא צרו קשר עם המזכירות, מספר המקומות מצומצם.

כלים לא-תזמורתיים: פסנתר / אורגנית / גיטרה / פיתוח קול

מקצועות נוספים: שיעורי הלחנה / לימודי הפקה מוזיקלית ותיעוד

30 דקות

תושב העיר

353 ₪

תושב חוץ

409 ₪

537 ₪

669 ₪

233 ₪

233 ₪

623 ₪

776 ₪

270 ₪

270 ₪

45 דקות

60 דקות (או שני שיעורים של 30 דקות)

לימודי כלי נגינה בקבוצה

השתתפות בגופי ביצוע, ללא לימודים נוספים

563 ₪

673 ₪

233 ₪

233 ₪

653 ₪

781 ₪

270 ₪

270 ₪

שכר לימוד 

משך השיעור

30 דקות

45 דקות

60 דקות (או שני שיעורים של 30 דקות)

לימודי כלי נגינה בקבוצה

השתתפות בגופי ביצוע, ללא לימודים נוספים

השכרת כלי נגינה

80 ש"ח לחודש, לתקופה בת 3 חודשים לפחות.

לתושבי קריית אונו בלבד.

פרוייקט "צליל מיוחד"

500 ש"ח בשנה.

שיעורי נגינה למבוגרים

(תשלום עבור שיעור בודד)

30 דקות - 90 ש"ח

45 דקות - 139 ש"ח

60 דקות - 169 ש"ח

 

תזמורת בוגרים

1,200 לשנה (120 ש"ח לחודש).

 

זכאים להנחות

תושבי קריית אונו - 14% הנחה, כמפורט בטבלה.

ילד שני - 10% הנחה.

ילד שלישי והלאה - 15% הנחה.

כלי שני - 10% הנחה.

כלים המתוגמלים ע"י ביה"ס - 20% הנחה (טובה, טרומבון, בריטון, אבוב, בסון, קונטרבס).

הרשמה מוקדמת עבור תלמידים רשומים - 5%.

בוגר תכנית "בי"ס מנגן" - 5%.

 

פרוייקט "צלילי אחים" - סבסוד אגף הרווחה בגובה של עד 300 ש"ח בחודש.

פרוייקט "בטהובן" - 10% הנחה + סבסוד אגף הרווחה בגובה של עד 300 ש"ח בחודש.

 

השתתפות הורים בתכנית "בית ספר מנגן", המודל המוזיקלי היישובי:

תכנית מצוינות בכלי הנשיפה

3,000 ש"ח לשנת לימודים

לימוד כלי קשת

400 ש"ח לשנת לימודים

לימוד חלילית

200 ש"ח לשנת לימודים

bottom of page