top of page

בחינות ותעודות

תעודת סיום

תלמידים שהשלימו לפחות 4 שנים של לימודי נגינה, זכאים לתעודת סיום המעידה על היותם בוגרי הקונסרבטוריון של קריית אונו - מוסד בפיקוח משרד החינוך. זאת אם בחרו להיבחן בבחינת "בגרות במוזיקה - רסיטל" בהיקף של 5 יח"ל, ובין אם לא. הדבר מזכה אותם באפשרות להשתתף בפעילויות בוגרי המוסד.

 

בחינות

בסוף כל סמסטר מתקיימות בחינות אישיות לכל תלמידי הקונסרבטוריון. הבחינות מתבצעות באווירה נינוחה, מול מנהל הקונסרבטוריון, המנהל המוזיקלי והמורה הראשי - ובנוכחותם התומכת של כל תלמידי הכיתה. יום הבחינה כולל גם סדנת העשרה אותה מעביר המורה.

 

בחינות פנים

בחינות אמצע - בבחינות אלו התלמיד נבחן בדגש על יכולותיו הטכניות. עליו לנגן מספר סולמות, פירוקי אקורדים (ארפג'י) ואטיוד אחד. בחינות אלו מתבצעות בנוכחות הבוחנים ושאר חברי הכיתה.

בחינות סוף שנה - בבחינות אלו התלמיד נבחן בדגש על יכולותיו האומנותיות, ועליו לנגן שתי יצירות מנוגדות באופיין. בחינות אלו מתבצעות בנוכחות הבוחנים בלבד.

 

בחינות חוץ

על מנת לעודד תלמידים מתקדמים לחשוף את יכולתם וכישוריהם לאוזניים אובייקטיביות חיצוניות - אלו יבצעו בחינות עם בוחן חיצוני. הבוחנים בבחינה זו הם נגנים ומורים מהשורה הראשונה: חברי התזמורת הפילהרמונית, התזמורת הסימפונית ירושלים, התזמורת הקאמרית הישראלית ומורים מן האקדמיות בתל אביב ובירושלים או מקונסרבטוריונים אחרים.

 

בחינות בגרות - רסיטל

כארגון בפיקוח משרד החינוך, הקונסרבטוריון רשאי להגיש תלמידים לבחינת "בגרות במוזיקה - רסיטל" בהיקף של 5 יח"ל. הבחינה מקנה את בונוס ההרחבה כמו בכל מקצוע אחר, ומתקיימת באופן ארצי באמצע כיתה י"ב. המסלול לתלמידים המיועדים להיבחן מתחיל בכיתה י', והוא זוכה למשאבים מרובים על מנת להצליח באופן מיטבי. תלמידים במסלול מקבלים: זמן נוסף בליווי פסנתר וליווי בזמן הבחינה, ליווי אישי בכתיבת העבודה העיונית, ליווי מקצועי ואומנותי נוסף במהלך שנות לימודיהם. כמוסד הפיקחו, הקונסרבטוריון הוא היחידי שרשאי להעניק לתלמיד ציון מגן שמהווה 50% מהציון הסופי בבגרות, זאת בהשוואה לבחינה בבגרות פרטית.

השתתפות במסלול הרסיטל כרוכה בעלות נוספת (500 ש"ח בכיתות י' ו-י"א ו750 ש"ח בכיתה י"ב).

ליווי פסנתר ובחינות חוץ

כל תלמידי הקונסרבטוריון זכאים לזמן פרטני עם מלווה בפסנתר, ללא עלות נוספת. המלווים בקונסרבטוריון מקצועיים בתחומם ומתמחים בעבודה עם ילדים כך שזמן הליווי מהווה "חזרה" ועבודה פדגוגית גם יחד. שעות ליווי הפסנתר כפופות לאישור המורה המנחה ורישום המזכירות.

 

זמני הליווי:

יום א' - 14:00-19:00

יום ב' - 14:00-19:00

יום ד' - 14:00-20:00

 

ליווי באירועי חוץ - תלמידים מתקדמים אשר מעוניינים בליווי פסנתר גם בפעילויות מחוץ לקונסרבטוריון, זכאים לכך בעלות של 250 ש"ח. זאת עבור בחינות כניסה למוסדות חינוך, מבחני בד לבתי ספר לאומנות, בחינות קבלה לתוכנית מחוננים ומצטיינים במוזיקה, בחינות מוזיקאי מצטיין ובחינות בקרן התרבות אמריקה-ישראל.

bottom of page